Разпределение на енергията за ефективна работа на HVAC-системите

Когато хората си представят обема на работа на една система за вентилация, за отопление или за климатизация, те обикновено засягат само видимата част на нещата. Тоест функцията, която изпълняват системите в съответната сграда. Така ние от МАРКАН ПРО приготвихме една примерна конфигурация за това как се разпределя енергията при работата на цялата система.

Що се отнася до големите сгради в градовете, независимо от тяхното предназначение – цялата система, която обхваща отопление, климатизация и вентилация се нарича HVAC. За да се постигнат най-добри условия за живеене, за работа, за спорт и за други дейности в дадена сграда, същата трябва да има перфектно изработена HVAC система. Този вид подход се различава много от подхода при изграждането на отоплението и климатизацията в еднофамилните жилища.

Можем да дадем един прост пример: отоплението в бизнес града пълна с офиси изразходва половината от енергията, с която работи цялата инсталация. Докато в една евднофамилна къща системата за отопление може да се изгради отделно, то модерните HVAC системи спестяват много енергия, имат икономически ефект, лесно се управляват и носят благоприятна среда за работа.

В този ред на мисли, останалата част от тези почти 50% се разпределят в другите важни компоненти от системата. Осветлението например също е много важен компонент, които изразходва 20 процента от енергията. Общо 15% отиват за гореща вода, вентилация и за охлаждане. В този смисъл остават още 15%, които показват разход на енергия за компютърни системи и за захранване на инсталацията.

При нас в http://markanpro.bg можете да се запознаете с възможностите за спестяване на повече енергия чрез системите, които инсталираме. Това ще облагодетелства вашия бизнес и освен с качествена система по климатизация, ще научите и някои важни неща, които ако извършвате значително ще намалите разхода на енергия, а оттам ще намалеят и много от разходите, които всеки месец отиват в различни посоки.

lubopitnifakti